Home Dr. James White Trinity Debate: James White vs. Iglesia Ni Cristo (breaks edited out) (Dr. James White Sermons)